České strojaře zajímá vodík – jako palivo i jako byznys

14.9.2017 | Rubrika: Zajímavosti | Autor: Bc. Fejfar Vítězslav

  Vyšlo v časopise 2/2017

České strojaře zajímá vodík – jako palivo i jako byznys

K nejzajímavějším současným vývojovým úkolům patří vodíkové technologie. Vodík je stále častěji označován za zdroj energie budoucnosti a patří k obnovitelným zdrojům, které lze získávat z vody. O vodíkových technologiích a aplikacích vodíku v energetice a dopravě diskutovali ve středu 25. května v Ostravě zástupci českých i zahraničních firem, vědy a členů Národního strojírenského klastru (NSK) v rámci 11. ročníku konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017 – „Vodíkové technologie – příležitosti pro české strojírenství“. Vodíkové technologie jednoznačně představují velkou příležitost pro tuzemské strojírenství už jen proto, že jsme jednou z mála zemí na východ od Německa, které vodík a jeho využití zahrnuly do svých strategických energetických plánů.

Na konferenci pořádané NSK zazněly veškeré podstatné informace, které se využití, skladování, přepravě a aplikací vodíkových technologií u nás a ve světě týkají.

Odborný program zahájil prezident Národního strojírenského klastru Ing. Jan Světlík, který v budoucnost vodíku ve strojírenství věří. „Vodík je něco, co je dnes absolutně neprobádáno. Vodíkové technologie jsou rychle rozvíjející se obor, kde se může uplatnit řada firem. Je to palivo budoucnosti, a jelikož se na našich konferencích snažíme dívat se vždy daleko dopředu, zvolili jsme jej jako téma letošního jedenáctého ročníku“.

Samostatnou kapitolou je vodíkový program pro budoucnost strojírenské skupiny Vítkovice. „Vodíkový program jsme ve velkém rozjeli loni a je výsledkem vlastního vývoje a inovací. Místo fosilní a jaderné energetiky přicházejí v Evropě na řadu decentralizované chytré energetické sítě, pro které již nabízíme nové technologie na bázi bioCNG a vodíku, plus technologie pro využívání energií z větru a z vody,“ vysvětlil Ing. Libor Witassek, generální ředitel, VÍTKOVICE, a. s.

Podle něj je skupina na projekty s vodíkem připravena a její specializovaná firma by mohla hrát i roli tzv. systémového integrátora, který skloubí existující i nové technologie do komplexního řešení pro vodíkovou energetiku či dopravu. „V tuto chvíli máme již zaregistrovánu ochrannou známku Vítkovice Blue Planet, která označuje ekologické technologie s využitím nejen vodíku, ale i CNG, bioCNG a dalších přírodních zdrojů,“ dodal Witassek s tím, že tyto technologie je již dnes možné dodávat z Vítkovic na klíč.

Vodík je výborný zdroj energie a také palivo budoucnosti. Synergie nízkoemisních technologií dokáže zajistit energeticky soběstačné regiony na bázi ekologických zdrojů. Ve své přednášce to potvrdil i Michal Kocůrek z EGU Brno, který všem přítomným vyčíslil náklady na vodíkovou dekarbonizaci energetiky. Využití vodíkových technologií, jejich koncepci, aktuality a bariéry rozvoje zase představil Ing. Aleš Doucek z ÚJV Řež, HYTEP ČR.

Klasickou otázkou v rozvoji vodíkových technologií v ČR je otázka úlohy státu. Jeho postoje přijel do Ostravy vysvětlit Mgr. Jan Bezděkovský z Odboru strategie, Ministerstva dopravy ČR. Přítomným představil právě vrcholící studii „Využití vodíku v dopravě v ČR“ jejíž součástí je i simulace budoucího stavu poptávky a nabídky vodíku na trhu v Česku. Zatímco stát plánuje dotovat výstavbu prvních dvou nebo tří plnicích vodíkových stanic, strojaři, kteří mají vodíkové technologie připraveny od skladování přes distribuci, by byli radši, kdyby stát raději dotoval nákup vozidel na vodíkový pohon. „Sledujeme trendy na západ od našich hranic a tam se touto cestou nevydali. Nebudeme dělat výjimku,“ hájí rozhodnutí státu Bezděkovský. „Je to stará bajka o tom, co bylo dříve, jestli slepice, nebo vejce. Zatímco jsme technologie CNG dostali na trh bez účasti státu, který se rozhodl dotovat LPG, přesvědčili jsme manažery automobilek, že je to krok správným směrem a spotřeba CNG nám strmě roste. Nevidím ale důvod, proč by zde měly být dotovány vodíkové plnicí stanice, když zde žádná auta na vodíkový pohon prodávána nejsou,“ oponuje prezident klastru Světlík.

Fotogalerie

konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017
AF POWER agency a.s.

 

AF POWER agency a. s.
Thámova 166/18
186 00 Praha 8

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14661,
Identifikační sídlo: 28459873

Tel.: +420 222 314 733
E-mail: decentral@afpower.cz

Ochrana osobních údajů

 

Com4In Group
Informační portál decentralnienergetika.cz

 

Časopis DECENTRÁL poskytuje důležité informace výrobním firmám či municipalitám, které se snaží o svou energetickou nezávislost nebo o snížení spotřeby energie.

Časopis Decentrál popisuje zcela konkrétní případové studie realizace lokálních zdrojů v širších souvislostech - od okamžiku projektů, přes vlastní realizaci, zkušební provoz až po zprovoznění a následnou údržbu a provoz.

Médium přináší podnětné informace o lokálních zdrojích pro případné investory, ať již jde o starostu či starostku obce či města, ředitele výrobního podniku, šéfa nemocnice, školy či hotelu, developera a podobně.

Velká část obsahu je věnována nejnovějším technologiím a řešením firem, dále pak legislativě, akumulaci energií, elektrizační sítí a podobně.

© Copyright 2002 - 2019 | AF POWER agency a. s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu nakladatelství zakázáno.