Konference Dny kogenerace letos již podesáté

9.8.2017 | Rubrika: Zajímavosti | Autor: Šimoník Milan

Konference Dny kogenerace letos již podesáté

Konference bude příležitostí udělat symbolickou tečku za více než rok trvající nejistotou v oboru v důsledku zdlouhavého procesu notifikací podpory. Účastníci se tak budou moci věnovat přednáškám a diskusi o vývoji evropské energetické politiky a perspektivách kogenerace. Je stále více zřejmé, že malé a střední plynové kogenerace budou díky svojí flexibilitě, vysoké účinností i zapojením do vznikajících lokálních chytrých sítí významnou součástí energetického systému. Konferenci "Dny kogenerace 2017" pořádá COGEN Czech ve dnech 24-25.10.2017 v Aquapalace hotelu v Čestlicích.

Zatímco loňský ročník byl ovlivněn očekáváním, zda a kdy Evropská komise schválí česká pravidla podpory pro KVET a další podporované zdroje, letos je už situace pro kogenerace podstatně příznivější. V dubnu byla pro kogenerace do 1 MW, které budou postaveny  v letech 2016 až 2020 schválena provozní podpora (zelený bonus) po dobu 15 let od uvedení do provozu. Ke konci se již také blíží schválení podpory pro stávající zdroje z let 2013-2015.

Významným příspěvkem k obnovení stabilního prostředí je i nedávno vydané vládní nařízení o zpětné výplatě podpory. To znamená, že po získání kladného rozhodnutí Evropské komise budou provozovatelé moci nárokovat u OTE zpětnou výplatu podpory i za období, pro které ERÚ s odkazem na chybějící notifikace nevydal cenové rozhodnutí. Zahájení činnosti nové rady ERÚ od 1.srpna 2017 by mohlo přispět k předvídatelnějšímu rozhodování i lepší spolupráci regulátora s ostatními aktéry.

COGEN Czech zároveň upozorňuje, že dle podmínek notifikací a v souladu s evropskými pravidly je nutné pro přidělování podpory pro zdroje nad 1 MW využívat aukční mechanismus. Jeho zavedení je tedy spolu s s dalšími podmínkami z notifikací aktuálním úkolem pro státní správu. 

Konferenci zahájí náměstkyně pro energetiku na MPO Lenka Kovačovská, která bude účastníky informovat o stavu projednávání zimního energetického balíčku. Mezi téměř 20 přednášejícími budou jak představitelé státní správy, tak podnikatelské sféry i oborových organizací z Česka i ze zahraničí.

Panelová diskuse se bude zabývat rozvojem decentralizované výroby elektřiny a využivání schopností kogenerací při řízení distribuční soustavy. Zástupci distribučních společností, provozovatelů i dodavatelů technologií budou debatovat o aktuálně připravovaných změnách v pravidlech provozování distribuční soustavy i o implementaci Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG).

Další informace a registrace účastníků: http://www.cogen.cz/dny-kogenerace-2017.html.

AF POWER agency a.s.

 

AF POWER agency a. s.
Thámova 166/18
186 00 Praha 8

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14661,
Identifikační sídlo: 28459873

Tel.: +420 222 314 733
E-mail: decentral@afpower.cz

 

Com4In Group
Informační portál decentralnienergetika.cz

 

Časopis DECENTRÁL poskytuje důležité informace výrobním firmám či municipalitám, které se snaží o svou energetickou nezávislost nebo o snížení spotřeby energie.

Časopis Decentrál popisuje zcela konkrétní případové studie realizace lokálních zdrojů v širších souvislostech - od okamžiku projektů, přes vlastní realizaci, zkušební provoz až po zprovoznění a následnou údržbu a provoz.

Médium přináší podnětné informace o lokálních zdrojích pro případné investory, ať již jde o starostu či starostku obce či města, ředitele výrobního podniku, šéfa nemocnice, školy či hotelu, developera a podobně.

Velká část obsahu je věnována nejnovějším technologiím a řešením firem, dále pak legislativě, akumulaci energií, elektrizační sítí a podobně.

© Copyright 2002 - 2018 | AF POWER agency a. s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu nakladatelství zakázáno.