„Myšlenka realizace pilotního projektu elektrodového kotle vzešla ze společnosti E.ON,“

5.5.2017 | Rubrika: Technologie a materiály pro decentrální energetiku | Autor: Ing. Cieslar Stanislav

  Vyšlo v časopise 1/2017

„Myšlenka realizace pilotního projektu elektrodového kotle vzešla ze společnosti E.ON,“

uvedl v rozhovoru pro časopis DECENTRÁL JUDr. Josef Vinický, vedoucí útvaru Technický rozvoj a Provoz E.ON Česká republika, s.r.o.

Pane doktore, přibližte dosavadní spolupráci E.ON a Škoda Auto, resp. ŠKO-ENERGO? Jen pro moje vysvětlení… Chápu to dobře, že ŠKO-ENERGO dodává elektrickou energii do distribuční sítě ČEZ Distribuce a pak do přenosové soustavy ČEPS?
Mimo spolupráci, která vychází z majetkové účasti společnosti E.ON ve společnosti Ško-Energo a.s. (21 %) a z toho vyplývající účasti pracovníků skupiny E.ON ve statutárních orgánech společnosti ŠKO-ENERGO, s. r. o., se jedná o spolupráci v řešení technické a výrobní problematiky (např. zmiňovaný elektrodový kotel). Společnost ŠKO-ENERGO, s. r. o. je výrobcem elektrické a tepelné energie. Vyrobená elektrická energie ponížená o vlastní spotřebu je dodávána do společnosti Škoda Auto a.s. Neboť spotřeba společnosti Škoda Auto a.s. je větší než kapacitní možnosti výroby, je dodatečná elektrická energie odebírána společností ŠKO-ENERGO, s. r. o. z distribuční sítě společnosti ČEZ a dodávána dále do společnosti Škoda Auto k úplnému pokrytí spotřeby. Pro společnost ČEPS poskytuje společnost ŠKO-ENERGO, s. r. o. podpůrné služby, které společnost ČEPS dále využívá v systémových službách ke stabilizaci vlastní přenosové soustavy. To je také hlavní podstata instalace elektrokotle.

Jaká bude role E.ON v provozování tohoto nového kotle?
Vlastníkem elektrodového kotle zůstává společnost E.ON, společnost ŠKO-ENERGO, s. r. o. je z důvodu je provázanosti s provozem jeho provozovatelem. Jeho provozování je vázáno na společnost ŠKO-ENERGO i legislativně. Společnost E.ON poskytuje přes své pracovníky technickou a organizační podporu a součinnost.

Kolik kotlů na podobné principiální bázi již E.ON provozuje a kde?
V ČR jeden, další kotle na obdobném principu pak v Německu. Myšlenka realizace pilotního projektu elektrodového kotle přišla ze společnosti E.ON. Dodavatel kotle byl vybrán ve výběrovém řízení.

Plánovali jste nebo bylo uvažováno o principiálně jiném způsobu stabilizace sítě?
Neplánovali, v budoucnu lze uvažovat o rozšíření portfolia poskytovaných podpůrných služeb.

Uvažuje se do budoucna, že by ve ŠKO-ENERGO vyrostl časem další takový kotel?
V principu je to možné, závisí na dalším směrování výrobní technologie společnosti ŠKO-ENERGO, s. r. o., zejména zvyšující se roli výrobního portfolia zelené energie.

Jak stabilní je vlastně síť v lokalitě, kde působí automobilka Škoda? Jak často dochází ke krizovým situacím, ať již k přebytkům či nedostatkům energie?
Tato otázka by měla být směrována na společnost Škoda Auto a.s., která jistě eviduje statistiku výpadků výroby z důvodu nestability dodávky elektrické energie. Výrobní technologie společnosti ŠKO-ENERGO, s. r. o. je stabilní a nedochází u ní k výpadků. Výpadky ve výrobě Škoda Auto a.s. jsou pak způsobeny zejména přenosem poklesů z nadřazené distribuční soustavy.

Jak často bude tento nový kotel využitý, čili jak často vznikne požadavek na podporu?
Toto záleží na skutečných potřebách společnosti ČEPS v poskytované podpůrné službě MR MZ15. Statisticky několikrát do měsíce. Tyto aktivace však nejsou rozloženy rovnoměrně v roce.


Robert Vinický, vedoucí útvaru Technický rozvoj a Provoz E.ON Česká republika, s.r.o., se zabývá inovacemi v obchodní oblasti. Především pracuje na projektech zaměřených na ukládání energie, lokální výrobu energie a e-mobilitu.

Fotogalerie

JUDr. Josef VinickýMomentka ze slavnostního zahájení provozu elektrokotlePohled na elektrokotel
AF POWER agency a.s.

 

AF POWER agency a. s.
Thámova 166/18
186 00 Praha 8

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14661,
Identifikační sídlo: 28459873

Tel.: +420 222 314 733
E-mail: decentral@afpower.cz

 

Com4In Group
Informační portál decentralnienergetika.cz

 

Časopis DECENTRÁL poskytuje důležité informace výrobním firmám či municipalitám, které se snaží o svou energetickou nezávislost nebo o snížení spotřeby energie.

Časopis Decentrál popisuje zcela konkrétní případové studie realizace lokálních zdrojů v širších souvislostech - od okamžiku projektů, přes vlastní realizaci, zkušební provoz až po zprovoznění a následnou údržbu a provoz.

Médium přináší podnětné informace o lokálních zdrojích pro případné investory, ať již jde o starostu či starostku obce či města, ředitele výrobního podniku, šéfa nemocnice, školy či hotelu, developera a podobně.

Velká část obsahu je věnována nejnovějším technologiím a řešením firem, dále pak legislativě, akumulaci energií, elektrizační sítí a podobně.

© Copyright 2002 - 2018 | AF POWER agency a. s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu nakladatelství zakázáno.