PREdistribuce pokračuje ve zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie na území Prahy. Jmenovité investiční stavby roku 2016 a 2017

13.6.2017 | Rubrika: Podniková energetika | Autor: Kocian Vladimír

  Vyšlo v časopise 1/2017

PREdistribuce pokračuje ve zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie na území Prahy. Jmenovité investiční stavby roku 2016 a 2017

Mezi hlavní činnosti PREdistribuce patří rozvoj a obnova distribuční sítě. V minulém roce, mimo obnovy sítí nízkého a vysokého napětí, byly dokončeny i stavby na hladině 110 kV. Investice budou pokračovat i v letošním roce a pražská distribuční síť se tak stane ještě více stabilní. V článku jsou popsány jednotlivé projekty.

Mezi ty dokončené patří rekonstrukce venkovního vedení 2 × 110 kV mezi rozvodnami TR Sever a TR Červený Vrch, kterou realizovala ve vzorné kvalitě firma Profi - EMG. Jednalo se o druhou etapu, úsek kolem Nebušic a přírodního parku Šárecké údolí až do rozvodny Červený Vrch. Práce postupovaly dle harmonogramu i přes omezené možnosti pro vypínání požadovaných linek a velmi složité majetkoprávní vztahy. Vedení jsme mohli zapnout již v polovině loňského roku.

Pokračovala výstavba TR 110/22 kV Karlín, která začala v roce 2016 a předpokládané dokončení je plánováno na rok příští.

Transformovna je navržena pro tři transformátory 110/22kV výkonu 63 MVA a je plně zapouzdřená. Z důvodu minimalizace dopadu na okolí jsou všechna trafostání osazena protihlukovými obklady a tlumiči hluku. Stavba je na rohu ulic Kelsenova a Pobřežní naproti nové budově firmy Kooperativa. V současné době je dokončen skelet budovy a probíhají práce na interiéru budovy. V letošním roce bude do transformovny
dopravena technologie 22kV a 110kV od firmy Siemens, následovat bude montáž řídicího systému. Zatím dva transformátory 110/22 kV budou dodány v roce 2018. Generálním dodavatel stavby je firma Engie Services, a. s. 

Výstavba transformovny probíhá pod zvýšeným dohledem stavebního úřadu Prahy 8 a Hygienické stanice hl. m. Prahy. Zatím všechny kontroly dopadly na výbornou a nezaznamenali jsme negativní odezvu ze žádného výše uvedeného úřadu.

S touto stavbou souvisí i nová etapa výstavby kabelovodu Hlávkův Most meziTR Karlín a Hlávkovým Mostem, kterou plánujeme zahájit v květnu 2017. Protože obslužné technologie kabelového tunelu budou umístěny v suterénu budoucí rozvodny Karlín, na montáže technologií dojde až po úplném dokončení suterénu rozvodny. Stavba je koordinována s celkovou opravou kolektoru v Hlávkově Mostě a bude s tímto kolektorem stavebně propojena.

Obnova rozvodny TR Třeboradice je další stavbou, jejíž hlavní stavební část jsme dokončili v minulém roce. První etapa - obnova a zajištění portálů - skončila již v září 2015, ale z důvodu složité manipulace s venkovním vedením 110 kV a jeho vypínáním plánujeme dokončení stavebních a terénních úprav a tím celé venkovní rozvodny až na duben letošního roku. Generální dodavatel je firma Engie Services.

Co nás velmi potěšilo, bylo dokončení výstavby nové rozvodny 110/22 kV TR Uhříněves a úspěšná přejímka díla.

Generálním zhotovitelem byla firma MSEM a stavební část zajišťovala firma Čermák - Hrachovec. Co se týče technologií, oba transformátory 110/22 kV 40 MVA jsou od firmy Siemens, rozváděč 110 kV výrobce Alstom nám dodala firma Enertis, rozváděč 22 kV je od firmy ABB. Připojení rozvodny na hladinu napětí 110 kV je realizováno kabelem 110 kV pomocí kabelového tunelu. Tento tunel byl dokončen již v prosinci 2016 a postarala se o něj firma Čermák a Hrachovec. Dokončena je pokládka kabelového vedení 110 kV do TR Uhříněves, která byla zahájena v únoru 2016. Součástí této akce je i vybudování unikátního přechodového stožáru v Horních Měcholupech, z venkovního vedení 2 × 110 kV do dvou kabelů 110 kV.

V roce 2017 nás čeká zahájení celkové rekonstrukce rozvodny 110/22 kV Pražačka, kde stavba bude probíhat etapově až do roku 2020. Generálním dodavatelem stavby je firma Omexom.

Dále zahájíme pokládku kabelu 110 kV mezi rozvodnami TR Malešice do TR Jih. Akci plánujeme k zahájení v dubnu 2017, zprovoznění se předpokládá na konci listopadu 2017. S pokládkou je spojena i obnova pole 110 kV v TR Malešice. 

Mezi další stavby patří i obnova transformátoru T102 na TR Chodov a obnova transformátoru 110/22 kV T101 na TR Jih, obnova řídicích systémů na rozvodnách Sever a Červený vrch.

ZÁVĚR

Z tohoto krátkého přehledu nejdůležitějších investičních akcí vyplývá, že PREdistribuce, a. s. i nadále pokračuje v trendu zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávky elektrické energie na území Hlavního města Prahy tak, aby zajistila vysoký standard služeb, na který jsou
naši zákazníci zvyklí. 

Autor: Vladimír Kocian s kolektivem pracovníků, Řízení výstavby, PREdistribuce, a. s.

Fotogalerie

Připojení dvou transformátorů z rozvodny 110 kVKabelový tunel Uhříněves s dvanácti kabely 22 kV a dvěmi kabely 110 kVPrůchodky 110 kV pro připojení kabelů 110 kV na přechodovém stožáruVenkovní rozvodna 110 kV v transformovně UhříněvesRozváděč 22 kV od firmy ABB v transformovně UhříněvesTransformátor 40 MVA od firmy Siemens
AF POWER agency a.s.

 

AF POWER agency a. s.
Thámova 166/18
186 00 Praha 8

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14661,
Identifikační sídlo: 28459873

Tel.: +420 222 314 733
E-mail: decentral@afpower.cz

 

Com4In Group
Informační portál decentralnienergetika.cz

 

Časopis DECENTRÁL poskytuje důležité informace výrobním firmám či municipalitám, které se snaží o svou energetickou nezávislost nebo o snížení spotřeby energie.

Časopis Decentrál popisuje zcela konkrétní případové studie realizace lokálních zdrojů v širších souvislostech - od okamžiku projektů, přes vlastní realizaci, zkušební provoz až po zprovoznění a následnou údržbu a provoz.

Médium přináší podnětné informace o lokálních zdrojích pro případné investory, ať již jde o starostu či starostku obce či města, ředitele výrobního podniku, šéfa nemocnice, školy či hotelu, developera a podobně.

Velká část obsahu je věnována nejnovějším technologiím a řešením firem, dále pak legislativě, akumulaci energií, elektrizační sítí a podobně.

© Copyright 2002 - 2018 | AF POWER agency a. s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu nakladatelství zakázáno.