Využitelný potenciál v Česku dává ve střednědobém horizontu celkovou výrobu ze slunce přes 7,4 terawatthodin ročně

16.5.2017 | Rubrika: Zajímavosti | Autor: Ing. Cieslar Stanislav

  Vyšlo v časopise 1/2017

Využitelný potenciál v Česku dává ve střednědobém horizontu celkovou výrobu ze slunce přes 7,4 terawatthodin ročně

uvedl v rozhovoru pro časopis Decentrál ing. Tomáš Buzrla, předseda představenstva Solární asociace (CzePho).

Do funkce předsedy jste nastoupil teprve nedávno, jaké před Vámi stojí hlavní cíle a jaké jsou vaše vize do budoucna?
Je pravda, že jsem krátce předsedou představenstva Solární asociace, ale již předtím jsem z pozice člena představenstva pracoval na posílení postavení naší asociace ve veřejném prostoru.

Solární energetiku chápu jako ideální obnovitelný zdroj pro podmínky v České republice. Sluneční elektřina může díky panelům na střechách vznikat přímo v místě spotřeby a pomáhat tak domácnostem nebo firmám pokrýt část své spotřeby z vlastních zdrojů.

Díky obrovskému technologickému pokroku lze dnes také instalace fotovoltaických modulů provádět jen s investiční podporou v rámci programů Nové zelené úsporám nebo operačních fondů ministerstva průmyslu. Čistá energie ze slunce pak pomáhá snižovat naši závislost na fosilních palivech, což bezesporu pomůže k lepšímu ovzduší ve městech a obcích. Je mi jasné, že musíme zapracovat na osvětě a představit lidem například pomocí příkladů dobré praxe využití solární energetiky cestu, jakým by se měl dál tento obor rozvíjet.

Prosím o komentář k Vašim představám o účasti asociace v oblasti akumulace elektrické energie a smart grids?
Zmíněné oblasti patří k fotovoltaice a jdou společně ruku v ruce. Díky tomu, že sluneční elektrárny vyrábějí, když svítí slunce, ale elektřina je potřeba i v noci, tak se musíme soustředit na řešení umožňující skladování energie. Spojení jednotlivých řešení pomocí chytrých sítí nám pak umožní využití virtuálních elektráren a celkově povede k lepšímu vytěžení nejen energie ze slunce, ale třeba také větrných elektráren nebo bioplynových stanic. Klíčovou součástí této koncepce jsou také smart cities a elektromobilita. I zde hraje fotovoltaika důležitou roli, která přinese nižší náklady i vyšší energetickou soběstačnost.

O akumulaci elektrické energie se hovoří již desítky let. Blížíme se praktickému a ekonomicky smysluplnému řešení?
Nástup rozvoje akumulace přisel logicky až s růstem obnovitelných zdrojů. Konvenční elektrárny skladovat energie nepotřebovaly. Jde však o obrovskou příležitost v podobě technologického pokroku, na kterém mohou profitovatasociacích. Posílení obrazu silné a respektované solární asociace však pomůže celému sektoru. Zatím jsme na začátku cesty, ale věřím, že převáží pragmatismus a zájem o naplňování společných cílů subjektů z fotovoltaického sektoru nad vlastními ambicemi a zájmy.

Jaký je v České republice maximální využitelný a dostupný potenciál fotovoltaických elektráren?
Solární asociace si nechala zpracovat potenciálovou studii možností výroby solární elektřiny na střechách domů. Využitelný potenciál dává ve středně dobém horizontu celkovou výrobu přes 7,4 terawatthodin ročně. To je polovina roční výroby jaderné elektrárny Temelín. Výhledově však možnosti solární energetiky porostou s očekávaným snižováním nákladů a nástupem již zmíněné akumulace. Dále se začneme více potkávat s novými trendy řešení využití solárních panelů přímo ve stavebních prvcích, takže veškeré fasády, střechy, komunikace a další systémy mohou produkovat čistou energii vyrobenou ze slunce.

Jaký model byste doporučoval v těch případech, kdy třeba obec, výrobní firma či majitel domu hodlá snížit svou energetickou závislost nebo se stát z 100% nezávislým, instaluje decentrální zdroje, ale přesto chce zůstat „připojen“ ke stávající síti? Kdo by měl a v jaké výši financovat tuto stálou „zálohu“? Jaké energetické zdroje by měly tuto „zálohu“ držet?
Pokud se podíváme například na majitele rodinných domů, pak solární energetika v takovém případě nabízí ideální řešení v podobě hybridních fotovoltaických elektráren. Míra energetické soběstačnosti pak pochopitelně záleží na velikosti instalace solárních panelů a baterií. Lze tak dosáhnout 100% energetické nezávislost a de facto fungovat v takzvaném ostrovním režimu. Nevýhodou takového řešení jsou stále vyšší pořizovací náklady, proto je spíše cestou mix spotřeby vlastní elektřiny doplněné o zálohu ze sítě.

Konvenční zdroje pak nabízí zálohu, která může dodat elektřinu ve chvíli, kde není dostatek solární nebo z baterií. Pro takové případy mohl být vytvořen speciální tarif – například po vzoru tarifu pro tepelná čerpadla.

Leaderem v oblasti využití OZE je Německo… I přesto však právě tato země zvyšuje svůj podíl výroby elektřiny v uhelných elektrárnách, v Německu rostou emise. Například minulý týden se podíl elektřiny vyrobené ze solárních elektráren v Německu pohyboval na úrovni cca 1,5 %. Celých 98,5 % vyráběly především uhelné nebo plynové elektrárny. Je pak OZE opravdovým příspěvkem k energetické nezávislosti, zlepšení ovzduší…?
Na druhou stranu jsou v Německu také dny, kdy mix solárních a větrných elektráren pokrývá celou německou spotřebu elektřinu. Pochopitelně jde zatím především o svátky nebo víkendy. Ovšem Německo je stále na začátku svého energetického přechodu a roční podíl okolo jedné třetiny elektřiny z obnovitelných zdrojů je dobrý úspěch pro moderní energetiku.

Mimochodem není pravda, že Německu rostou emise. Pokud se podíváme do 90. let minulého století, jsou naši sousedé stále pod tímto číslem. 

Nikdo nepředpokládá, že se Němci zbaví jaderných i uhelných elektráren během krátkého okamžiku. Přesto jejich jasný plán ukazuje, že na rozvoji obnovitelných zdrojů mohou vydělat. Podle expertních studií mohou výhledově uspořit přes 80 miliard euro ročně, především za nespálené uhlí.

Úspěch německé cesty také potvrzuje přechod na tržní mechanismus podpory nových projektů obnovitelných zdrojů. Aukce megawattů nových solárních elektráren srazily ceny na 0,0626 €/kWh.

Evropská komise vydala celé notifikační rozhodnutí. Potvrzuje tím soulad české podpory obnovitelných zdrojů s právem EU a vyvrací překompenzaci u solárních elektráren. Prosím o krátký komentář?
Finální notifikační rozhodnutí se objevilo na stránkách Evropské komise v pondělí 23. 1. 2017 a skutečně potvrzuje, že výplata podpory obnovitelným zdrojům je v souladu s právem EU. Zároveň navrhuje zavedení nějakého systému monitoringu a kontroly, aby nedocházelo k překompenzaci z důvodu souběhu podpor. Tato situace je u provozovatelů fotovoltaických elektráren v podstatě vyřešena, neboť investiční podporynebyly téměř poskytovány a provozní podpora byla výrazně snížena zavedením tzv. solární daně. Jak sama Komise konstatuje, je tím je u fotovoltaik zamezeno překompenzaci.

Co říkáte na to, že SEI odhalila v loňském roce cca 300 majitelů solárních elektráren, kteří vykazovali vyšší výrobu, než je fyzikálně možné? Neměla by asociace stát spíše na straně SEI a napomáhat tak k narovnání trochu „pokřiveného“ (v době solárního boomu) pohledu na FVE…?
Podle analýzy kontrolních protokolů SEI, které máme k dispozici, probíhaly kontroly energetické inspekce u některých menších instalací solárních elektráren. Kontroly se zaměřovaly například na fotovoltaické elektrárny na jižní Moravě, panely instalované na trackerech (natáčecích systémech) nebo s vadami elektroměrů. První dva případy vyšší výroby vychází z přírodních podmínek (jihomoravské instalace mají v České republice nejlepší osvit) nebo technologických vlastností elektrárny (natáčecí systémy sledují chod slunce). V obou případech nejde o věc, která by byla v rozporu se zákonem. Nelze ale ani vyloučit případy chybně prováděných odpočtů z elektroměrů u některých provozovatelů elektráren, které vznikly nedopatřením. Solární asociace jde o objektivní pohled na obor fotovoltaiky v České republice. Vždy budeme bránit poctivé provozovatele, kteří se do problémů nedostali záměrně.

Nedávno jste oceňovali nejlepší projekty - Obnovitelné desetiletí. Který oceněný a proč byl Vašim největším favoritem? Pozn. Bylo by možné získat seznam i neoceněných projektů, čili těch, kteří se přihlásili, ale nevyhráli?
Přiznám se, že jsem neměl jednoho favorita, ale obdivoval jsem všechny přihlášené a zainteresované na našem projektu Obnovitelného desetiletí. Jsou to nadšenci z oboru, všichni inteligentní lidé schopni dát si dohromady ekonomiku projektu a také lidé zodpovědní směrem k přírodě a zdravému životnímu prostředí. Navíc s chutí a elánem něco měnit a něco dokázat. Těm patří můj obdiv a úcta.


Tomáš Buzrla (3. června 1979)
V letech 1997 až 2003 studoval na Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné (Slezská univerzita v Opavě, hlavní specializace Finance - Bankovnictví, vedlejší specializace Obchod a marketing). Od září 2003 do května 2004 byl ředitelem divize Financí u První Moravská Společnost s.r.o. Následně začal pracovat v APT Business Group, s.r.o. na pozici ředitel společnosti, jednatel (a to až do roku 2015). V letech 2007 a 2008 byl ředitelem společnosti a předsedou představenstva Energy 21. Od června 2018 až do současnosti je jednatelem Carimex plus s.r.o. Od března 2014 je taktéž ředitelem a jednatelem OptiMax s.r.o.

Fotogalerie

Solární elektrárna - ilustrační foto
AF POWER agency a.s.

 

AF POWER agency a. s.
Thámova 166/18
186 00 Praha 8

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14661,
Identifikační sídlo: 28459873

Tel.: +420 222 314 733
E-mail: decentral@afpower.cz

 

Com4In Group
Informační portál decentralnienergetika.cz

 

Časopis DECENTRÁL poskytuje důležité informace výrobním firmám či municipalitám, které se snaží o svou energetickou nezávislost nebo o snížení spotřeby energie.

Časopis Decentrál popisuje zcela konkrétní případové studie realizace lokálních zdrojů v širších souvislostech - od okamžiku projektů, přes vlastní realizaci, zkušební provoz až po zprovoznění a následnou údržbu a provoz.

Médium přináší podnětné informace o lokálních zdrojích pro případné investory, ať již jde o starostu či starostku obce či města, ředitele výrobního podniku, šéfa nemocnice, školy či hotelu, developera a podobně.

Velká část obsahu je věnována nejnovějším technologiím a řešením firem, dále pak legislativě, akumulaci energií, elektrizační sítí a podobně.

© Copyright 2002 - 2018 | AF POWER agency a. s.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu nakladatelství zakázáno.